HIPEPE Group traint en coacht. Wij dagen uit tot bewustwording en stimuleren tot effectief gedrag, passend bij persoonlijke waarden en normen.
Verantwoordelijkheid nemen – zowel individueel als collectief – zien wij als onlosmakelijk verbonden met het willen, kiezen en consequenties aanvaarden van het eigen handelen.

Mediation

Onafhankelijke bemiddeling bij een geschil, conflict, ruzie of slechte samenwerking door een gecertificeerde mediator die u helpt, om het zélf op te lossen, samen met de ander. De mediator begeleidt de communicatie en bewaakt het proces. De mediator kiest geen partij en blijft onafhankelijk en neutraal. Vertrouwelijkheid, geheimhouding en vrijwilligheid zijn belangrijke uitgangspunten bij mediation.

Organisaties kennen helaas veel voorbeelden van situaties, waarin gedrag van mensen ten opzichte van elkaar, een optimale samenwerking in de weg staat.
Een mediator kan uitkomst bieden! Zeker in die gevallen waarin u met elkaar verder wilt of ‘moet’. Voor bijna elk geschil bestaat een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Vaak is de ruzie echter al zo hoog opgelopen, dat u die oplossing niet meer kunt zien. Mediation kan dat veranderen. Met behulp van mediation lost u zelf het probleem op, samen met de persoon waarmee u het conflict hebt.
HIPEPE Group werkt met ervaren ADR International Full Certified mediators. De mediator neemt geen standpunt in, bedenkt geen oplossingen en neemt geen beslissingen. Dat doet u zelf, samen met de ander. De mediator begeleidt u daarbij.

Tijdens de mediation wordt er ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediation gesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de eventuele  gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation.
Een mediation kan alleen starten als u en de andere partij aan mediation willen meedoen. U kunt niet gedwongen worden om aan mediation deel te nemen. Als u kiest voor mediation, zult u actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen. Uitgangspunt is dat u én de ander, de wens hebben om een oplossing te vinden voor het probleem.

mediation

Verantwoordelijkheid nemen- zowel individueel als collectief- zien wij als onlosmakelijk verbonden met het willen, kiezen en consequenties aanvaarden van het eigen handelen.

  • Meer over HIPEPE

    HIPEPE Group: training en coaching van mensen in organisaties en hen begeleiden naar maximale resultaten. Wij richten ons daarbij zowel op hun persoonlijke als professionele ontwikkeling. Al sinds de oprichting in 1999 werken wij vanuit de visie, dat medewerkers zich met overtuiging in beweging zetten, zich ontwikkelen én daarvoor hun persoonlijke verantwoordelijkheid nemen!

^ Terug naar boven