HIPEPE Group traint en coacht. Wij dagen uit tot bewustwording en stimuleren tot effectief gedrag, passend bij persoonlijke waarden en normen.
Verantwoordelijkheid nemen – zowel individueel als collectief – zien wij als onlosmakelijk verbonden met het willen, kiezen en consequenties aanvaarden van het eigen handelen.

Organisatie advies

Wat ligt nu daadwerkelijk ten grondslag aan ‘ons probleem’ of ‘onze uitdaging’? Welke oplossings- of ontwikkelingsmogelijkheden zijn er? En… hebben we beide voorgaande vragen écht grondig, van alle invalshoeken bekeken?
 

HIPEPE Group faciliteert organisaties in eerste instantie bij het analyseren van het échte probleem of de daadwerkelijk gewenste ontwikkelrichting, alvorens in oplossingsrichtingen of te behalen doelstellingen te laten denken. De kracht van HIPEPE Group hierbij is om alle gedachtegangen, gebaseerd op aannames, veronderstellingen, vooroordelen of aangeprate onzekerheden, resoluut van de hand te wijzen.
Het analyseren van problemen of verbeterpunten is nooit doel op zich. Evenmin als het formuleren van missie, visie of strategische doelstellingen.
 

Wij dagen uit diepgaand na te denken over waar het u als organisatie nu daadwerkelijk om gaat. Om vervolgens lef te tonen, weloverwogen risico’s te nemen, juiste keuzes te maken en hiervoor commitment te verkrijgen binnen de organisatie, tijdens een pragmatisch, resultaatgericht implementatieproces.

organisatie advies

  • Meer over HIPEPE

    HIPEPE Group: training en coaching van mensen in organisaties en hen begeleiden naar maximale resultaten. Wij richten ons daarbij zowel op hun persoonlijke als professionele ontwikkeling. Al sinds de oprichting in 1999 werken wij vanuit de visie, dat medewerkers zich met overtuiging in beweging zetten, zich ontwikkelen én daarvoor hun persoonlijke verantwoordelijkheid nemen!

^ Terug naar boven