HIPEPE Group traint en coacht. Wij dagen uit tot bewustwording en stimuleren tot effectief gedrag, passend bij persoonlijke waarden en normen.
Verantwoordelijkheid nemen – zowel individueel als collectief – zien wij als onlosmakelijk verbonden met het willen, kiezen en consequenties aanvaarden van het eigen handelen.

Performance improvement

Prestaties verbeteren vraagt om optimale ondersteuning van medewerkers, afgestemd op hun competenties.

HIPEPE Group is gespecialiseerd in het pragmatisch implementeren van Performance en Competentie Management. Performance Management is het managen van gedrag én resultaten van medewerkers en dús de totale organisatie. Performance Management impliceert meten, weten en vervolgens sturen en bijsturen, tot op het laagste organisatieniveau.
Vanuit de filosofie van Performance (prestatie) Management, bestaat de prestatie van een individu uit het gedrag dat iemand vertoont en het resultaat dat deze neerzet.

Het gedrag dat iemand vertoont is te managen vanuit Competentie Management.

Competentie Management impliceert een wijze van aansturen van medewerkers die gericht is op de ontwikkeling van deze medewerkers, vanuit de visie dat het blijven ontwikkelen van medewerkers leidt tot de beste prestaties.

HIPEPE Group heeft een Competentie Managementmodel ontwikkeld om de competenties van medewerkers te bepalen, te omschrijven, te meten en de ontwikkeling hiervan te stimuleren. Vanuit dit competentiemodel zijn meer dan 100 competenties beschreven in gedragsmatige termen op verschillende niveaus. Binnen een organisatie wordt voor iedere functie vastgesteld, op welk niveau de medewerker de competenties moet beheersen, om succesvol te opereren. Het functioneren is beschreven in gedragskenmerken die objectief waarneembaar zijn, in een Competentieprofiel.

Tevens kan per functie bepaald worden welke prestatie neergezet moet worden. Dit wordt omschreven in Prestatieprofielen. HIPEPE Group heeft prestatieprofielen ontwikkeld die volledig en toch eenvoudig hanteerbaar zijn in het sturen op prestaties van individuen of teams/afdelingen.

prestatie verbetering

  • Meer over HIPEPE

    HIPEPE Group: training en coaching van mensen in organisaties en hen begeleiden naar maximale resultaten. Wij richten ons daarbij zowel op hun persoonlijke als professionele ontwikkeling. Al sinds de oprichting in 1999 werken wij vanuit de visie, dat medewerkers zich met overtuiging in beweging zetten, zich ontwikkelen én daarvoor hun persoonlijke verantwoordelijkheid nemen!

^ Terug naar boven