Empathisch luisteren

Brengt u als coachend leidinggevende uw team al tot goede prestaties? Bent u vertrouwd met de belangrijkste gesprekstechnieken en in staat tot het maken van resultaatgerichte afspraken? Merkt u in gesprekken met uw medewerkers wel eens dat u niet écht naar hen luistert? Zou u empathischer willen zijn, meer begrip willen hebben, zónder in te boeten aan resultaatgerichtheid? Bent u ervan overtuigd dat oprechte aandacht voor uw medewerkers de (communicatieve) relatie met hen kan verbeteren? Realiseert u zich dat daardoor de persoonlijke én gezamenlijke productiviteit en effectiviteit zal toenemen?
Dán is de training ‘Empathisch luisteren’ een resultaat- en ervaringsgerichte uitdaging voor u ! Tijdens deze training leert u de verschillende niveaus van luisteren kennen en – afhankelijk van de situatie – toe te passen. U leert het belang kennen van empathisch zijn en handelen. U ziet de relatie tussen denken en voelen (enerzijds) en uitdrukken en luisteren (anderzijds). U gaat luisteren inzetten als een vorm van aandacht (een beloningsmiddel) en als middel om mensen te stimuleren met u te praten. U leert om luisteren in te zetten als manier om een ander te bewegen zich open te stellen voor uw visie, ideeën en standpunten.

Resultaat:

- U communiceert constructief assertief en resultaatgericht;
- U begrijpt het belang van ‘empathisch zijn’ en kunt dit in oprecht gedrag laten zien;
- U kunt empathisch luisteren en vragen stellen en doet dit op een natuurlijke manier;
- U verbetert uw beschikbaarheid, concentratie-, waarnemings- en inlevingsvermogen substantieel;
- U gaat gesprekken aan zonder vooroordelen, draagt niet te snel oplossingen aan en confronteert alleen indien nodig;
- U verkrijgt aandacht voor úw visie door éérst een ander aandacht te geven.

pdf.gifEmpathisch_luisteren.pdf

  • Meer over HIPEPE

    HIPEPE Group: training en coaching van mensen in organisaties en hen begeleiden naar maximale resultaten. Wij richten ons daarbij zowel op hun persoonlijke als professionele ontwikkeling. Al sinds de oprichting in 1999 werken wij vanuit de visie, dat medewerkers zich met overtuiging in beweging zetten, zich ontwikkelen én daarvoor hun persoonlijke verantwoordelijkheid nemen!

^ Terug naar boven