Interculturele communicatie

Wilt u uw intercultureel bewustzijn verder ontwikkelen om daarmee effectiever te kunnen communiceren met mensen uit andere culturen? Wilt u kennis nemen van de onderliggende structuren van de meest uiteenlopende culturen? Wilt u tevens vaardigheden ontwikkelen om rekening te houden met en te anticiperen (feitelijk en emotioneel) op cultureel bepaalde verschillen, zodat u doeltreffend kunt handelen? Wilt u leren van mogelijke misverstanden bij interculturele contacten en zich toepassingsmogelijkheden eigen maken om hier effectief mee om te kunnen gaan?
Dan is de training ‘Interculturele communicatie’ een waarachtige verbreding van uw horizon ! U krijgt inzichten in belangrijke factoren, die bepalend zijn voor het verloop van interculturele ontmoetingen. Daarnaast neemt u kennis van allerlei aspecten van cultuur, zoals ontstaan, dynamiek, normen en waarden. Vervolgens ontwikkelt u vaardigheden en communicatietechnieken om afstand te nemen van stereotypen en vooroordelen en beter intercultureel om te gaan met individuen en groepen. Tenslotte zult u beschikken over praktische toepassingsmogelijkheden om via gedrag en communicatie de complexe interculturele werkelijkheid beter waar te nemen en te interpreteren.

Resultaat:

- U heeft een beter begrip gekregen van de complexiteit van de hedendaagse samenleving;
- U heeft de achterliggende oorzaken van interculturele verschillen leren kennen en met name hoe culturele,
  communicatie- en attitudefactoren daarop van invloed zijn;
- U bent via uw kennis van een aantal praktische modellen en methoden in staat om effectiever om te
  gaan met mensen uit andere (bedrijs)culturen;
- U respecteert daarbij het belang van intonatie, spraaktiming, wijze van redeneren, gebaren en fysiek contact;
- U bent met uw gedrag en communicatievaardigheden in staat de kans te verkleinen op misverstanden,
  miscommunicatie en mismanagement bij interculturele contacten.

pdf.gifInterculturele_communicatie.pdf

  • Meer over HIPEPE

    HIPEPE Group: training en coaching van mensen in organisaties en hen begeleiden naar maximale resultaten. Wij richten ons daarbij zowel op hun persoonlijke als professionele ontwikkeling. Al sinds de oprichting in 1999 werken wij vanuit de visie, dat medewerkers zich met overtuiging in beweging zetten, zich ontwikkelen én daarvoor hun persoonlijke verantwoordelijkheid nemen!

^ Terug naar boven