Mediation and counseling

Mediation & Counseling
Vraagt u zich wel eens af, hoe u een conflict tussen medewerkers het best kunt helpen oplossen? Wilt u weten hoe u uw eigen houding kunt inzetten om partijen bereid te krijgen op zoek te gaan naar hun eigen oplossing? Welke communicatieve vaardigheden en welke wijze van probleemoplossend onderhandelen u helpen? Hoe u met lastige situaties van aanhoudende stress bij medewerkers om kunt gaan? Wat gaan de meeste effectieve interacties zijn, wanneer medewerkers niet gelukkig zijn? Hoe u het best kunt optreden als medewerkers, als gevolg van dit alles, niet optimaal functioneren?

Dan geeft training ‘Mediation & Counseling’ u inzicht en handvatten om in situaties waar conflicten spelen, oplossingen te bereiken. U leert de dynamiek tussen verschillende partijen in een conflict te herkennen en deze in een gewenste richting te begeleiden. Uw eigen houding stelt u in staat te bemiddelen en – waar nodig - te onderhandelen. Uw stijl van communiceren draagt effectief bij tot het verlichten en/of oplossen van persoonlijke problemen van medewerkers, die niet optimaal kunnen functioneren. U leert op empathische wijze aandacht te geven zónder eigenaar te worden van het probleem van een ander of verstrikt te raken tussen partijen. U begeleidt partijen naar hun ‘eigen’ oplossing die voor alle partijen acceptabel is.

Resultaat
• U hebt inzicht in de structuur en processen van conflicten;
• Met behulp van diverse handvatten bent u in staat in dergelijke situaties in te grijpen;
• U heeft een nieuwe manier van kijken geleerd, om vervolgens gericht te kunnen analyseren;
• U kunt uw persoonlijke referentiekader onderscheiden en hier praktisch gebruik
  van maken bij het begrijpen van de dynamiek in de interactie tussen medewerkers;
• U beheerst de benodigde gesprekstechnieken en heeft uw communicatieve vaardigheden
  aangescherpt om inzicht te verkrijgen in het denken, voelen, handelen en beleven van anderen;
• U heeft kennis en vaardigheden om het welzijn en functioneren van medewerkers te verbeteren.

pdf.gifhttps://www.hipepe.nl/uploads/Mediation_and_Counseling.pdf

 

 

  • Meer over HIPEPE

    HIPEPE Group: training en coaching van mensen in organisaties en hen begeleiden naar maximale resultaten. Wij richten ons daarbij zowel op hun persoonlijke als professionele ontwikkeling. Al sinds de oprichting in 1999 werken wij vanuit de visie, dat medewerkers zich met overtuiging in beweging zetten, zich ontwikkelen én daarvoor hun persoonlijke verantwoordelijkheid nemen!

^ Terug naar boven