Coachend leidinggeven aan teams

Merkt u in de praktijk dat uw team méér is dan de optelsom van een aantal individuen? Zijn de onderlinge dynamiek, interactie en patronen binnen uw team voor u als coach niet altijd (direct) zichtbaar, laat staan beïnvloedbaar? Loopt u als coach voor uw gevoel soms achter de feiten aan? Leiden de opgetelde doelstellingen van alle teamleden niet altijd tot het gezamenlijke optimale resultaat? Realiseert u zich dat uw team écht optimaal zou functioneren als optimaal gebruik wordt gemaakt van ieders kwaliteiten en rollen binnen dit team? Voelt u onvoldoende aan wanneer u juist wel of niet zou moeten ingrijpen in de groepsprocessen?
De training ‘Coachend leidinggeven aan teams’ biedt een praktisch interventiemodel dat door u als coach ingezet kan worden om de blokkades in het optimaal functioneren binnen uw team te analyseren én aan te pakken. Daarnaast leert u om de kwaliteiten binnen het team te gebruiken, verder te ontwikkelen of aan te vullen. U bent in staat om de onderliggende denkpatronen in beweging te krijgen en iedereen zicht te geven op wat er gebeurt in de communicatie en samenwerking binnen het team. Door transparantie hierover is het team aanspreekbaar op gezamenlijke resultaten met behoud van ieders individuele inbreng. De kwaliteit van de interactie bepaalt immers het niveau van het team.


Resultaat:

- U kunt uw persoonlijke stijl van leidinggeven inzetten bij het coachen van het team;
- U hebt een uitdagende persoonlijke visie ontwikkeld en weet deze te presenteren;
- U weet uw team aan te spreken op zowel individuele als collectieve verantwoordelijkheid;
- U groeit in organisatiesensitiviteit en het gebruiken van signalen in uw aansturing;
- U weet hoe u de interactie binnen uw team effectief kunt laten verlopen.

pdf.gifCoachend_leidinggeven_aan_teams.pdf

 

 

 

 

 

 

  • Meer over HIPEPE

    HIPEPE Group: training en coaching van mensen in organisaties en hen begeleiden naar maximale resultaten. Wij richten ons daarbij zowel op hun persoonlijke als professionele ontwikkeling. Al sinds de oprichting in 1999 werken wij vanuit de visie, dat medewerkers zich met overtuiging in beweging zetten, zich ontwikkelen én daarvoor hun persoonlijke verantwoordelijkheid nemen!

^ Terug naar boven