Conflicten hanteren binnen teams

Bent u manager van een team van medewerkers, met ieder hun eigen wensen, eisen, gedachten en karaktereigenschappen? Zou u graag optimaal gebruik willen maken van de verschillen tussen deze mensen, maar bemoeilijken conflicten soms het behalen van optimale resultaten? Laat u uzelf beïnvloeden door conflicten binnen uw team? Raakt het u soms té veel? Vraagt u zich af hoe u als manager de conflicten kunt helpen oplossen, zonder deze uit de weg te gaan en zaken bespreekbaar te maken? Wilt u de situatie van een conflict gebruiken als kans, in plaats van deze te zien als bedreiging?
Dan is de training ‘Conflicten hanteren binnen teams’ een belangrijke steun in uw rug ! Deze training geeft u inzicht in het ontstaan van conflicten in groepen. U leert conflicten vroegtijdig signaleren en krijgt gevoel voor het juiste moment van interveniëren. U herkent wanneer u zelf onderdeel van het conflict wordt én hoe u dat – op andere momenten – juist kunt voorkomen. U gaat op een zo effectief mogelijke manier om met emoties, zowel die van anderen als die van uzelf. U houdt rekening met de belangen van alle partijen in het conflict. Conflicten worden door u écht opgelost en afgesloten.

Resultaat:

- U kent oorzaken en verschillende soorten van conflicten en uw eigen stijl van conflicthantering;
- U weet hoe mensen in conflictsituaties kunnen reageren en hoe u hiermee om kunt gaan;
- U durft stelling te nemen zonder zelf onderdeel te worden van het conflict;
- U reageert empathisch op emoties en gaat deze niet uit de weg;
- U beschikt over de basisvaardigheden van onderhandelen en mediation om tegenstellingen tussen (groepen van) mensen te overbruggen;
- U bent en blijft coachend leider met een persoonlijke stijl en een resultaatgerichte doelstelling.

pdf.gifConflicten_hanteren_binnen_teams.pdf

  • Meer over HIPEPE

    HIPEPE Group: training en coaching van mensen in organisaties en hen begeleiden naar maximale resultaten. Wij richten ons daarbij zowel op hun persoonlijke als professionele ontwikkeling. Al sinds de oprichting in 1999 werken wij vanuit de visie, dat medewerkers zich met overtuiging in beweging zetten, zich ontwikkelen én daarvoor hun persoonlijke verantwoordelijkheid nemen!

^ Terug naar boven