Functionerings- en Beoordelingsgesprekken

Bent u bereid om tijd en energie te steken in het voeren van gesprekken met uw medewerkers? Heeft u het idee dat u hen met deze gesprekken - méér dan nu het geval is – zou kunnen motiveren en inspireren? Vindt u het soms lastig om medewerkers op een positieve manier assertief aan te spreken op hun gedrag en resultaten? Weet u niet altijd de ‘vinger op de zere plek te leggen’? Merkt u soms dat de juiste argumenten u ontbreken om uw observaties en beoordeling te onderbouwen? Zou u graag méér handvatten krijgen om hier praktijkgericht mee aan de slag te gaan? Heeft u enige leidinggevende ervaring en eerdere coachingstrainingen gevolgd?
Dan zal de training ‘Functionerings- en Beoordelingsgesprekken’ voor u een ‘eyeopener’ zijn ! Deze training geeft inzicht in de kenmerken, structuur, overeenkomsten en verschillen tussen Functionerings- en Beoordelingsgesprekken. U krijgt handvatten om u goed voor te bereiden zodat u uw doel én resultaat ook echt behaalt. U leert kijken naar gedrag en uw observaties zorgvuldig onder woorden te brengen. U ontdekt de motiverende kracht van het complimenteren en positief confronteren. Emotionele of moeilijke situaties hoeft u niet langer uit de weg te gaan.

Resultaat:

- U kent de kenmerken, structuur, overeenkomsten en verschillen tussen deze twee typen gesprekken;
- U bent in staat om gesprekken zodanig voor te bereiden dat u daadwerkelijk resultaat bereikt;
- U weet te motiveren en te inspireren door uw gesprekken ontwikkelingsgericht te benaderen;
- U leert op een coachende manier feedback te geven op gedrag en resultaat;
- U bent in staat om uitdagende resultaatafspraken te maken en hierover in gesprek te gaan;
- U kunt medewerkers bewegen om zich écht te committeren aan gemaakte afspraken.

pdf.gifFunctionerings_en_Beoordelingsgesprekken.pdf

  • Meer over HIPEPE

    HIPEPE Group: training en coaching van mensen in organisaties en hen begeleiden naar maximale resultaten. Wij richten ons daarbij zowel op hun persoonlijke als professionele ontwikkeling. Al sinds de oprichting in 1999 werken wij vanuit de visie, dat medewerkers zich met overtuiging in beweging zetten, zich ontwikkelen én daarvoor hun persoonlijke verantwoordelijkheid nemen!

^ Terug naar boven