Persoonlijke Ontwikkelplannen (POP)

Wilt u uw medewerkers ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling? Blijkt het soms lastig om hier gestructureerd en consequent aandacht aan te geven? Vindt u ontwikkeling geen doel op zich, maar een middel om uw medewerkers tot optimale prestaties te brengen? Zou u méér grip willen krijgen op de samenhang tussen ontwikkeling en verhoogde prestaties? Kunnen de investeringen vanuit de organisatie niet langer vrijblijvend zijn? Zou u graag concrete afspraken willen maken om deze te laten renderen? Heeft u enige leidinggevende ervaring en al enkele trainingen gesprekstechnieken gevolgd?
Dan is de training ‘Persoonlijke Ontwikkelplannen’ een praktische opleiding voor u! Deze training biedt structuur én inhoud voor het opstellen van POP’s. U leert zelf POP’s op te stellen én uw medewerkers te ondersteunen om dit te gaan doen. U gaat het belang zien van ontwikkeling op gedrag én resultaten. U leert kijken naar gedrag en uw observaties zorgvuldig onder woorden te brengen. U gaat motiverende doelen stellen voor de persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers.

Resultaat:

- U kent de structuur en inhoud van POP’s, die u opstelt rondom zowel gedrag áls resultaten;
- U kent de succesfactoren en valkuilen van POP-gesprekken en weet het belang van de medewerker zorgvuldig af te wegen tegen het belang van de organisatie;
- Aan de hand van functie-inhoud en bijdrage aan organisatiedoelstellingen kunt u de benodigde competenties definiëren en te behalen resultaten formuleren;
- U leert het te ontwikkelen potentieel van een medewerker te benoemen en dit te vertalen in concrete ontwikkelstappen;
- U bent in staat om uw gesprek zodanig voor te bereiden dat u daadwerkelijk resultaat bereikt.

pdf.gifPersoonlijke_Ontwikkelplannen.pdf

  • Meer over HIPEPE

    HIPEPE Group: training en coaching van mensen in organisaties en hen begeleiden naar maximale resultaten. Wij richten ons daarbij zowel op hun persoonlijke als professionele ontwikkeling. Al sinds de oprichting in 1999 werken wij vanuit de visie, dat medewerkers zich met overtuiging in beweging zetten, zich ontwikkelen én daarvoor hun persoonlijke verantwoordelijkheid nemen!

^ Terug naar boven