Verzuimgesprekken voeren

Heeft uw organisatie - en daarmee uzelf – last van verzuimende medewerkers? Is het niet altijd duidelijk of het hierbij gaat over ‘ziekte’ of ‘verzuim’? Zou u effectiever willen zijn in het bespreekbaar maken van (werkgerelateerde) oorzaken én oplossingen? Vindt u het lastig zieke medewerkers tóch aan te spreken op hun verantwoordelijkheden? Is het voor u moeilijk om met ernstig zieke medewerkers in gesprek te gaan? Voelt u zich soms té veel afhankelijk van deskundigen om zelf effectief te kunnen handelen?
Dan is de training ‘Verzuimgesprekken voeren’ een hele steun in uw rug ! Deze training geeft u handvatten om het verzuimgedrag van uw medewerker te objectiveren en in het juiste perspectief te plaatsen. U leert onderscheid maken tussen ziekte en verzuim én al dan niet werkgerelateerd verzuim. U oefent in het stellen van de juiste vragen en leert wat u beter niet kunt vragen. U krijgt meer inzicht in de rechten en plichten van de werkgever én werknemer.

Resultaat:

- U kent het onderscheid tussen ziekte en verzuim en bent bekend met de meest actuele wet- en regelgeving;
- U kunt de rechten en plichten van werkgever en werknemer benoemen en hanteren;
- U kent de structuur en inhoud van effectieve verzuimgesprekken en bereidt deze zorgvuldig voor;
- U beheerst de benodigde gesprekstechnieken en zet deze assertief en respectvol in;
- U leert verzuimende medewerkers snel weer aan (eventueel aangepast) werk te krijgen.

pdf.gifVerzuimgesprekken_voeren.pdf

  • Meer over HIPEPE

    HIPEPE Group: training en coaching van mensen in organisaties en hen begeleiden naar maximale resultaten. Wij richten ons daarbij zowel op hun persoonlijke als professionele ontwikkeling. Al sinds de oprichting in 1999 werken wij vanuit de visie, dat medewerkers zich met overtuiging in beweging zetten, zich ontwikkelen én daarvoor hun persoonlijke verantwoordelijkheid nemen!

^ Terug naar boven