Competentieprofielen opstellen

Wilt u realistische competentieprofielen opstellen voor de medewerkers van uw organisatie en zoekt u daar formats en inhoudelijke ondersteuning bij? Heeft u een helder doel voor ogen over wat u daarmee wilt bereiken of wilt u daarover graag nog eens van gedachten wisselen? Zoekt u naar manieren om de leidinggevenden binnen uw organisatie te inspireren en motiveren om de competentieprofielen te gaan hanteren in het dagelijkse aansturen, periodieke voortgangsgesprekken en als onderdeel van een functionerings- en beoordelingssystematiek? Wilt u waarborgen dat deze profielen ingezet worden om duidelijkheid te creëren in de verwachtingen van leidinggevende naar medewerker, waarbij het coachen op gedrag het uitgangspunt is?
Dan is het programma ‘Competentieprofielen opstellen’ een waardevolle stap in de richting naar succesvolle implementatie van de PM-systematiek ! Tijdens dit programma verkrijgt u inzicht in de theoretische achtergrond van het opstellen van deze profielen. Als trainingsmateriaal worden 3 volledig in gedragsvoorbeelden uitgewerkte competenties gebruikt. Op basis hiervan leert u een juiste inschatting te maken tussen de taken, gewenste resultaten én het (niveau van) gedrag dat vertoond dient te worden. U leert dit op een praktische manier te omschrijven. U wordt uitgedaagd competenties bij functies te kiezen met een oprechte relevantie voor de te leveren prestaties binnen die functie. De nadruk in dit programma ligt op de praktische toepasbaarheid van deze systematiek in uw dagelijkse werkpraktijk.


Resultaat:

- U bent vertrouwd met het gebruik van competentieprofielen binnen de managementfilosofie PM;
- U bent in staat uit te leggen wat de meerwaarde is van competentieprofielen voor uw organisatie;
- U hebt een gedegen plan opgesteld voor daadwerkelijke verbetering van te vertonen gedrag;
- U leert draagvlak te creëren door de hele organisatie – dus ook directie en leidinggevenden - te coachen in deze nieuwe dimensie van hun coachend leidinggevend gedrag;
- U bent in staat om uitdagende resultaatafspraken te maken met betrokken partijen.

pdf.gifCompetentieprofielen_opstellen.pdf

  • Meer over HIPEPE

    HIPEPE Group: training en coaching van mensen in organisaties en hen begeleiden naar maximale resultaten. Wij richten ons daarbij zowel op hun persoonlijke als professionele ontwikkeling. Al sinds de oprichting in 1999 werken wij vanuit de visie, dat medewerkers zich met overtuiging in beweging zetten, zich ontwikkelen én daarvoor hun persoonlijke verantwoordelijkheid nemen!

^ Terug naar boven