Performance management implementeren

Wil uw organisatie Performance Management (PM) als managementfilosofie gaan hanteren? Bent u op zoek naar een manier om de voordelen van deze systematiek optimaal te benutten? Wilt u wél de lusten, maar ziet u op tegen de (zoals sommigen beweren ‘bureaucratische’) lasten? Heeft u een helder doel voor ogen maar lijkt de weg daar naartoe vol beren? Bent u enthousiast en wilt u dat graag overbrengen, van ‘werkvloer’ tot ‘directiekamer’? Zoekt u constructieve samenwerking met belanghebbenden binnen uw organisatie (medezeggenschap, OR, vakbond)? Staat ontwikkeling van medewerkers én het behalen van de juiste resultaten bovenaan uw prioriteitenlijst? Bent u HR manager (of vergelijkbaar) en voldoende ambitieus om - in het belang van de organisatie én haar medewerkers - échte stappen te gaan zetten?
Dan zal het programma ‘Performance Management implementeren’ een belangrijke steun in uw rug zijn ! Tijdens dit programma krijgt u inzicht in Performance Management als managementfilosofie; het sturen op gedrag én resultaat. Met de situatie binnen uw eigen organisatie als uitgangspunt, krijgt u handvatten om deze managementfilosofie te implementeren. U gaat aan de slag met PM als middel (niet als doel !) om verbetering in het functioneren van medewerkers te bewerkstelligen en daarmee de algehele bedrijfsprestatie te verhogen. De nadruk in dit programma ligt op de praktische toepasbaarheid van deze systematiek in uw dagelijkse werkpraktijk. U stelt een actieplan op voor de verschillende stappen op weg naar succesvol gebruik maken van deze systematiek. Door sparring met mede-deelnemers én uw programmaleider leert u mogelijke hindernissen en valkuilen te omzeilen.

Resultaat:

- U bent vertrouwd met Performance Management als managementfilosofie;
- U bent in staat uit te leggen wat de meerwaarde van PM voor uw organisatie zal zijn;
- U hebt een gedegen plan opgesteld voor implementatie van de systematiek, met als doel daadwerkelijke verbetering van te leveren prestaties;
- U leert draagvlak te creëren door de hele organisatie en directie en leidinggevenden te coachen in deze nieuwe dimensie van hun coachend leidinggevend gedrag;
- U bent in staat om uitdagende resultaatafspraken te maken met betrokken partijen.

pdf.gifPerformance_Management_implementeren.pdf
 

  • Meer over HIPEPE

    HIPEPE Group: training en coaching van mensen in organisaties en hen begeleiden naar maximale resultaten. Wij richten ons daarbij zowel op hun persoonlijke als professionele ontwikkeling. Al sinds de oprichting in 1999 werken wij vanuit de visie, dat medewerkers zich met overtuiging in beweging zetten, zich ontwikkelen én daarvoor hun persoonlijke verantwoordelijkheid nemen!

^ Terug naar boven