Prestatieprofielen opstellen

Wilt u resultaatgerichte prestatieprofielen opstellen voor de medewerkers van uw organisatie en zoekt u daar formats en inhoudelijke ondersteuning bij? Heeft u een helder doel voor ogen over wat u daarmee wilt bereiken of wilt u daarover graag nog eens van gedachten wisselen? Zoekt u naar manieren om de leidinggevenden binnen uw organisatie te inspireren en motiveren om de prestatieprofielen te gaan hanteren in het dagelijkse aansturen, periodieke voortgangsgesprekken en als onderdeel van een functionerings- en beoordelingssystematiek? Wilt u waarborgen dat deze profielen ingezet worden om duidelijkheid te creëren in de verwachtingen van leidinggevende naar medewerker, niet als ‘afrekendocument’? Wilt u - in het belang van de organisatie én haar medewerkers - échte stappen gaan zetten?
Dan is het programma ‘Prestatieprofielen opstellen’ een waardevolle stap in de richting naar succesvolle implementatie van de PM-systematiek ! Tijdens dit programma verkrijgt u inzicht in de theoretische achtergrond van het opstellen van prestatieprofielen, in het licht van de strategische doelstellingen, kritische succesfactoren en operationele doelstellingen van de organisatie. U wordt uitgedaagd prestatie-indicatoren te kiezen met een oprechte relevantie voor het organisatiebelang én die beïnvloedbaar zijn door de medewerker. De nadruk in dit programma ligt op de praktische toepasbaarheid van deze systematiek in uw dagelijkse werkpraktijk.

Resultaat:

- U bent vertrouwd met het gebruik van prestatieprofielen binnen de managementfilosofie PM;
- U bent in staat uit te leggen wat de meerwaarde is van prestatieprofielen voor uw organisatie;
- U hebt een gedegen plan opgesteld voor daadwerkelijke verbetering van te leveren prestaties;
- U leert draagvlak te creëren door de hele organisatie – dus ook directie en leidinggevenden -
  te coachen in deze nieuwe dimensie van hun coachend leidinggevend gedrag;
- U bent in staat om uitdagende resultaatafspraken te maken met betrokken partijen.

pdf.gifPrestatieprofielen_opstellen.pdf

  • Meer over HIPEPE

    HIPEPE Group: training en coaching van mensen in organisaties en hen begeleiden naar maximale resultaten. Wij richten ons daarbij zowel op hun persoonlijke als professionele ontwikkeling. Al sinds de oprichting in 1999 werken wij vanuit de visie, dat medewerkers zich met overtuiging in beweging zetten, zich ontwikkelen én daarvoor hun persoonlijke verantwoordelijkheid nemen!

^ Terug naar boven