Visie ontwikkelen

Bent u ervaren in uw vakgebied, als manager, stafmedewerker of specialist? Hoeft men u op uw vakgebied ‘niets meer wijs te maken’? Zou u echter graag méér vanuit uw persoonlijke visie en drijfveren uw prestaties (én die van anderen) willen sturen? Wilt u uzelf én uw omgeving – nu of in de toekomst - op inspirerende wijze als ‘leider’ gidsen door complexe vraagstukken? Wilt u uw persoonlijke missie en visie niet alleen formuleren, maar ook op een authentieke, daadkrachtige manier presenteren?
Dán is de training ‘Visie ontwikkelen’ de juiste bron van inspiratie en persoonlijke reflectie voor u. Deze training neemt u mee op een diepgaande persoonlijke verkenningstocht langs uw persoonlijke normen en waarden, missie en visie. U leert deze met overtuiging te presenteren waardoor uw boodschap niet alleen impact, maar ook invloed zal hebben op uw omgeving. U leert uzelf nóg beter kennen en kunt voor uzelf én anderen beargumenteren waarom u bepaalde (fundamentele) keuzes maakt. In een zorgvuldig geselecteerd gezelschap van mededeelnemers zult u zich verder bekwamen in het creëren van draagvlak en het overtuigen van anderen van uw persoonlijke visie.

Resultaat:

- U hebt een keuze gemaakt in uw persoonlijke waarden en normen en kunt deze onderbouwen;
- U presenteert uw weldoordachte persoonlijke visie en missie inspirerend en overtuigend;
- U hebt meer inzicht gekregen in uzelf en wat u écht belangrijk vindt;
- U weet welke belemmeringen u in verschillende situaties te overwinnen heeft en hoe u dat doet;
- U overtuigt anderen eenvoudiger van uw visie en weet draagvlak te creëren.

pdf.gifVisie_ontwikkelen.pdf

  • Meer over HIPEPE

    HIPEPE Group: training en coaching van mensen in organisaties en hen begeleiden naar maximale resultaten. Wij richten ons daarbij zowel op hun persoonlijke als professionele ontwikkeling. Al sinds de oprichting in 1999 werken wij vanuit de visie, dat medewerkers zich met overtuiging in beweging zetten, zich ontwikkelen én daarvoor hun persoonlijke verantwoordelijkheid nemen!

^ Terug naar boven